ART - Podróże po świecie...

wtorek, 1 lipca 2014

Wodospady Iguazu

Iguazu - a river border between Brazil and Argentina. Next to it is even Paraguay, and tri-boundaries established city that the relevant sides are respectively called Puerto Iguazu, Foz de Iguazu and Ciudad del Este. Right next to the national park stretches whose hearts are waterfalls, and the tissue jungle full of wild animals.Iguazu - to rzeka graniczna pomiędzy Brazylią a Argentyną. Obok jest jeszcze Paragwaj, a na trójstyku granic powstało miasto, które po właściwych stronach nazywa się odpowiednio Puerto Iguazu, Foz de Iguazu i Ciudad del Este. Tuż obok rozciąga się park narodowy, którego sercem są wodospady, a tkanką dżungla pełna dzikich zwierząt.