ART - Podróże po świecie...

środa, 8 czerwca 2011

Morze Bałtyckie

Łeba Widok na plażę z kamery - http://oognet.pl/content/details/713
http://yfrog.com/caj45oj
Jastrzębia Góra
Mimo że Jurata powstała zaledwie 82 lata temu, jest jednym z najelegantszych kąpielisk i kurortów wypoczynkowych na Pomorzu. Położona wśród lasów i wydm, wyróżnia się czystymi i pięknymi plażami, luksusową bazą noclegową oraz unikatową promenadą, którą można dojść do Zatoki Puckiej.
Wczasuj w Polsce
Tourism in Poland

Wczasy nad morzem, jeziorami i w górach:

REWALJASTARNIA

Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa "KU SŁOŃCU" w Kuźnicy. 31 marca 2006r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu pt.: "Nad zatokowa promenada spacerowo-rowerowa "Ku słońcu" w Kuźnicy" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, o wartości 689 739,76 PLN z czego 70% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z budżetu państwa. Promenada spacerowo - rowerowa stanowi brakujące "ogniwo" łączące odcinki ścieżek rowerowych dochodzących i wychodzących z Kuźnicy. Jest elementem łączącym atrakcyjne miejsca do zwiedzania, miejsca stanowiące zaplecze informacyjne, noclegowe i gastronomiczne. Taka forma połączenia infrastruktury turystycznej ma stanowić zachętę dla aktywnego i bezpiecznego wypoczynku turystów nie tylko na terenie Kuźnicy, ale w gminie Jastarnia. Realizacja tej inwestycji ma przyczynić się do poprawy infrastruktury turystycznej, co w efekcie prowadzić ma do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru gminy Jastarnia w szczególności miejscowości Kuźnica. Zadanie to ma wpłynąć między innymi na tworzenie warunków do rozwoju turystyki, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wydłużenie sezonu turystycznego. W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania: 1. Budowa promenady o długości 679 m i powierzchni 2694 m2, 2. Budowa ścieżki rowerowej o długości 636 m, która połączy istniejąca ścieżkę rowerową biegnącą w kierunku Władysławowa ze ścieżka rowerową biegnąca w kierunku Helu. Ponadto przewidziano wyposażenie promenady w elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.