ART - Podróże po świecie...

czwartek, 5 stycznia 2012

Katedry gotyckie

Jeśli kiedykolwiek z najdziesz się w Paryżu lub okolicy to koniecznie odwiedź katedrę gotycką Chartres . To pierwsza katedra wybudowana przez Temples, czyli Templariuszy, położona zaledwie 80 kilometrów na południowy zachód od stolicy Francji.
NetSales - Zacznij zarabiać pieniądze.
Na przełomie XII i XIII wieku, jak grzyby po deszczu, wyrosło w północnej Francji kilkadziesiąt katedr gotyckich pod nazwą Notre Dame, czyli pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Wśród nich takie perełki, jak: Chartres, Paris, Reims, Amiens, Rouen, Bayeux, Laon, L'Epine, Evreux. Budowane przez Temples, czyli Templariuszy. Było to dziewięciu francuskich rycerzy, którzy przekonani przez Bernarda z Clairvaux, założyciela Zakonu Cystersów, wyrzekli się doczesnych dóbr i wyruszyli do Ziemi Świętej, aby strzec przed rozbójnikami szlaku którymi pielgrzymi podążali do Jerozolimy. Okazało się jednak, że ich prawdziwa misja miała zupełnie inny charakter. Król Jerozolimy, Baldwin II, wyznaczył rycerzom kwaterę na terenie dzisiejszego meczetu Al Aksa, w miejscu gdzie kiedyś znajdowała się świątynia Salomona. Podejrzewano, że w czasie swych dziesięcioletnich poszukiwań rycerze zajęli się okultyzmem. Gdy w 1128 roku powrócili do Francji, rozeszły się pogłoski, iż odnaleźli Arkę Przymierza, która została przez nich ukryta, a tajemna jej wiedza została zakodowana w katedrach gotyckich. Pewne jest, że po powrocie rozpoczęli budowę pierwszej katedry gotyckiej w Chartres.

Zobacz,look: www.chartres.blox.pl

Between 12th and 13th century, tens of Gothic cathedrals have been built in northen France, all dedicadet to the Virgin Mary. Including such gems as: Chartres, Paris, Reims, Amiens, Rouen, Bayeux, Laon, L''Epine, Evreux. All of them have been built by Temples. They were originally nine French knights, under the ladership of Bernard of Clairvaux, founder of the Cistercian Order, who renounced wordly wealth and went to the Holy Land, to protect pilgrims travelling to Jerusalem from robbers. However, it turned out, that their true mission was quite different. The king of Jerusalem, Baldwin II gave the knights accommodation in the Al-Aksa. Mosque on the site were once stood a temple of Salomon. Allegedly durind ten-years of the their stay, the took interest occultism. When they returned to France in 1128, the rumors said that they foun the Ark of the covenant, which was concealed in Gothic cathedrals. One is sure, that after their return they started the construction of the first gothic cathedral in Chartres.
Katedra gotycka - Notre Dame - ParisNa wzgórzu świętego Michała bryluje również katedra gotycka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz